Bielsko-Biała


Herb Bielsko-Biała
Info Województwo: śląskie
Info Powiat: Bielsko-Biała
Info Liczba mieszkańców: 180 000
Info Kod pocztowy: 43-300 - 43-382
Info Tablice rejestracyjne: SB

Ważne telefony i adresy
Artykuły Czytelników
Info 999 Pogotowie/Szpitale
Info 998 Straż Pożarna
Info 997 Policja
s2
s2

Spacer po Bielsku-Biełej
Ratusz
Ratusz jest siedziba władz miasta. Zbudowany w latach 1895-1897. Niegdys znajdowała się tutaj siedziba Komunalnej Kasy Oszczędnosci, magistratu i rady miejskiej. Na uwage zasługuje wieża zegarowa z tarasem widokowym. Dekoracje fasady stanowia plaskorzezby przedstawiajace wizerunki pszczół symbolizujacych pracowitosc i zapobiegliwosc.

Zamek Sułkowskich budowniczym zamku był ksiaże Przemysław I Noszak, zamek powstał w II poł. XIV wieku a rozbudowany w XV - XVIII wieku na duża rezydencję magnacka o kształcie czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem. Ostateczny wyglad nadał mu wiedeński budowniczy Jan Potzelmeyer w latach 1855 - 1864. Aktualnie znajduje sie tam muzeum Okręgowego, miejscem stałych i czasowych ekspozycji oraz koncertów muzyki. Serwis www
Zamek

Teatr
Teatr Polski powstał w latach 1889-90 według projektu Emila Forstera. Na uwagę zasługuje fasada z motywem łuku triumfalnego ozdobionej posagami Apolla i muz Melpomeny i Talii. Widownia w podobnym stylu z zabytkowa kurtyna "Taniec Nimf". Serwis www

Historia miasta Bielska-Biełej
Zamek
Istnieje wiele legend na temat powstania Bielska. Jedna z nich głosi o zbudowaniu zamku przez rabusiów. Z twierdzy znajdującej się na bielskim zamku rabusie napadali na kupców i handlarzy, za co zapłacili karą śmierci - po zburzeniu ich twierdzy zostali powieszeni na drzewach. O miejscu śmierci rabusiów wszyscy zapomnieli, aż do momentu kiedy to książę cieszyński Kazimierz odkrył je w czasie polowania.
Wtedy postanowił zbudować tam zamek książęcy, a na jednej ze ścian widniał obraz rozbójnika.
Nazwa miasta pochodzi od rzeki Białki, nad którą leży Bielsko. Pierwsza nazwa miasta to Bielsk. Została ona utworzona od "bielskiego grodu" położonego nad rzeką Białką. Dopiero później nazwę Bielsk przekształcono w Bielsko. W 1312 roku cieszyńsko-oświęcimski książę Mieczysław III oddał mieszczanom bielskim na własność wielki las, położony między wsiami Kamienicą i Mikuszowicami (jest to dzisiejszy "las cygański"). I wtedy to pojawiła się pierwsza informacja o Bielsku, co zostało odnotowane w dokumencie z dnia 3 czerwca 1312. więcej>>

Katalog Bielsko-Biała
"); } else { echo("